Politica de Confidenţialitate privind prelucrarea datelor personale în cadrul site-ului www.mobilocredit.ro


 Această Politică de Confidenţialitate îţi explică modul în care noi, Mobilo Finance IFN SA, prelucrăm datele dvs personale în cadrul site-ului www.mobilocredit.ro (denumit în continuare „Site-ul”).

Mobilo Finance IFN SA- este o societate cu sediul în Bucureşti str.Lanariei nr.77, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/5340/2015, cod unic de înregistrare 34457440, vă transmitem această Politica de Confidențialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Cunoaștem importanţa datelor dvs personale şi ne angajăm să protejeze confidențialitatea şi securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să va informăm despre prelucrarea datelor dvs personale în calitate de utilizator al Site-ului nostru prin această politică de confidențialitate.

De asemenea, Site-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea corespunzătoare de mai jos.

Vă rugăm să citiți cu atenţie prezenta Politică de Confidenţialitate, iar pentru orice clarificare vă rugăm să ne contactezi la numărul de telefon 0314.100.100 (tarif normal) sau la adresa de mail a responsabilului nostru cu protecţia datelor: dpo@mobilocredit.ro.

În cazul în care nu eşti de acord cu prezenta Politică de Confidenţialitate sau cu Termenii şi Condiţiile Siteului, poţi renunţa la accesarea sau utilizarea Site-ului.

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, vă informam urmatoarele:

Mobilo Finance IFN SA prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti/potentiali clienti/fosti clienti, beneficiari / potentiali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client in relatia cu Mobilo Credit. Prelucram exclusiv datele care sunt necesare scopurilor prelucrarii.

Scopurile în care prelucrăm datele dvs personale:

Mobilo Finance IFN SA prelucreaza datele cu caracter personal declarate in vederea prestarii serviciilor de creditare in urmatoarele scopuri, de a face demersuri in vederea desfasurarii etapelor aferente contractului de creditare: cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare, crearea contului de utilizator, a activitatilor de marketing, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale privind auditul, cunoasterea clientelei, scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude.

Datele special:
Prelucram date speciale privind sanatatea dvs. doar in scopul indentificarii unor alternative de plata a creditului.

Temeiul legal al prelucrarii:

Pentru a putea prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal, Mobilo Finance IFN SA se bazeaza pe diferite temeiuri juridice, dupa cum urmează:

 • consimtamant privind datele necesare activitatii de marketing, identificarea unor alternative de plata a creditului si pentru crearea contului utilizator,
 • realizarea contractului de creditare, cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare,
 • indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica in domeniul creditarii, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism, legislatia sectoriala).

Transmiterea datele cu caracter personal

Mobilo Finance IFN SA nu va transmite (prin vanzare sau inchiriere) către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal.

În cadrul Mobilo Finance IFN SA, membrii personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.  Membrii personalului Mobilo Finance IFN SA au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de Mobilo Finance IFN SA în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal.  Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Mobilo Finance IFN SA nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră
 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale (procesatori de plati, institutii bancare, furnizori de servicii de comunicatii)
 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori, companii de colectare creante, birouri executori judecatoresti, autoritati fiscale), în scopuri specifice, atunci când este necesar

 

Mobilo Finance IFN SA efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de Mobilo Finance IFN SA. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Mobilo Finance IFN SA, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.


Durata prelucrarii:

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

 

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, regulamentele BNR si termenele de arhivare prin legea arhivarii, ordinul ministrului de finante. In plus pentru garantiile prin consimtamant durata este atat timp cat acesta este in vigoare.

 

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre, nu vom putea să incheiem contractele de creditare pe care ni le solicitati sau nu vom putea executa contractul de creditare in care sunteti/veti fi parte. Pe parcursul colectarii datelor cu caracter personal, campurile obligatorii vor fi marcate distinct cu *.

 

Prelucrarea datelor personale in scop de marketing direct 

In masura in care ati fost de acord, Mobilo Finance IFN SA si/sau partenerii sai prelucreaza in scop de marketing direct(1), pentru crearea de profiluri(2), datele cu caracter personal precum: nume, data nasterii, adresa, adresa e-mail, numar de telefon.
Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, Mobilo Finance IFN SA, prin departamentele specializate, selecteaza si analizeaza(3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. In afara de acestea, mai pot fi utilizate: sex, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, venit, angajator, date socio-demografice, adresa IP, date despre comportamentul online (pagini web vizitate), date despre dispozitivul utilizat, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.


Stocarea datelor personale și transferul datelor personale în afara țării

Site-ul www.mobilocredit.ro  este administrat și întreținut de M247 si găzduit de serverele companiei  M247 , aflate pe teritoriul Romaniei.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat, emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
 • o certificare „scut de confidențialitate”;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • (un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, informare, rectificare, stergere sau uitare, portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.


Detalierea drepturilor dvs:

 • Dreptul de vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate de website-ul mobilocredit.ro;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea datelor personale de procesare de catre website-ul mobilocredit.ro;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de catre website-ul mobilocredit.ro (de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@mobilocredit.ro

De asemenea, puteți să vă exercitați drepturile prin formularea unei cereri în formă scrisa, datată şi semnată, înaintată către Mobilo Finance IFN SA la adresa poștală Bucureşti str.Lanariei nr.77, sector 4 – în atenția responsabilului cu protecția datelor. În cerere, puteți arăta dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea vi se va face numai personal. Vă rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dvs.

Mobilo Finance IFN SA va comunica informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea solicitării exprimate de dumneavoastră privind modul de comunicare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

 

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele companiei  M247 aflate pe teritoriul Romaniei.

În conformitate cu legislația europeană pentru protecția datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat şi folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal.

Utilizăm sisteme şi proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale în timp ce lucrează.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului www.mobilocredit.ro. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 

Fișierele de tip cookies

 

Site-ul www.mobilocredit.ro utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe site-ul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații despre fișierele de tip cookie la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie

 

Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către site-ul www.mobilocredit.ro sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail dpo@mobilocredit.ro

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

 

Ultima actualizare: 23 mai 2018.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.mobilocredit.ro

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent nu noile modificări.