Ajutor social. Ce este, ce valoare are, cine are dreptul sa-l ceara si cine il primeste

Ajutorul social este un drept garantat de lege, care se acorda persoanelor ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat. Acesta este reprezentat chiar de sumele pe care le poate primi o persoana sau o familie care se afla in situatia de a avea castiguri sub acest plafon sau in stare de pauperitate. 

 

 • Ce este ajutorul social
 • Acte necesare pentru obtinerea venitului minim garantat
 • Cand inceteaza dreptul de ajutor social
 • Ajutoare sociale de 45 de milioane lei, platite in mai 2020

Ce este ajutorul social

Ajutorul social este reglementat prin legea 416/2001 si are la baza principiul solidaritatii sociale. Ideea este ca toti cetatenii au dreptul la un venit minim garantat, ca forma de asistenta sociala, in conditiile in care, din cele mai diferite motive, nu au alte surse de venit sau nu sunt prinsi in alte sisteme de protectie sociala (pensie de invaliditate, pensie minima sau altele). 

 

Ajutorul social se acordă persoanelor singure sau familiilor care au domiciliul legal in Romania. Pot beneficia de aceste drepturi banesti si persoanele fara domiciliu stabil, in baza unei declaratii pe proprie raspundere, in perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala de pe raza unei localitati. Beneficiaza si azilantii, persoanele care se afla in procedura de a solicita rezidenta sau drept de munca, precum si refugiatii.

 

Valoarea ajutorului social, dar si a altor forme de asistenta sociala (somajul, ajutorul pentru persoanele cu handicap, de exemplu) se calculeaza in baza a ceea ce legea numeste indicator social de referinta, care a fost introdus in legislatie in 2002, in baza Legii 76 din acelasi an, care se referea la sistemul asigurarilor pentru somaj si la stimularea ocuparii fortei de munca. Indicatorul social de referinta (ISR) reprezinta echivalentul unei anumite sume, calculate in moneda nationala - pe baza careia sunt stabilite valorile ajutoarelor sociale acordate de la bugetul asigurarilor sociale. In prezent, valoarea ISR este de 500 de lei, iar aceasta nu a mai fost modificata de opt ani. 

Valoarea ajutorului social

Sumele acordate in conditiile legii, reprezentand venitul minim garantat, sunt foarte mici. Acestea se acorda lunar, in diverse situatii, pentru anumite categorii de beneficiari, si sunt in responsabilitatea primariilor. Concret, valoarea ajutorului social pe care il poate primi o persoana sau membrii aceleiasi familii sunt:

 

 • pentru o persoana singura - 142 lei lunar;
 • familia formata din doua persoane primeste un ajutor social lunar de 255 lei;
 • in cazul familiilor formate din trei persoane, suma lunara ajunge la 357 lei;
 • pentru o familie alcatuita din patru membri, suma este de 442 lei lunar;
 • primesc 527 lei lunar familiile formate din cinci persoane;
 • pentru fiecare alta persoana dintr-o familie cu mai mult de cinci membri, statul plateste in plus 37 lei lunar, care se adauga la suma de 527 lei.

 

Aceste sume sunt acordate independent de o serie de alte venituri ale respectivei familii sau persoane. Castigurile care nu sunt luate in calcul la stabilirea venitului net pe membru de familie sunt: 

 

 • alocatia pentru sustinerea familiei, prevazuta de Legea nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • alocatia de stat pentru copii;
 • bugetul personal complementar pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • ajutoarele de stat acordate producatorilor agricoli;
 • bursele scolare;
 • stimulentul educational oferit sub forma de tichet social, pentru stimularea participarii la invatamantul prescolar al copiilor proveniti din familii defavorizate;
 • sprijinul financiar acordat elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”;
 • bursa profesionala, program social acordat elevilor din mediile defavorizate, care frecventeaza o forma de invatamant profesional;
 • veniturile rezultate din activitati ocazionale de catre zilieri.

 

Acte necesare pentru obtinerea venitului minim garantat

Venitul minim garantat se acorda persoanelor sau familiilor aflate in situatii critice, cu scopul de a permite asigurarea unui trai la limita decentei, astfel ca o parte din eventualele venituri ale familiei nu intra in calcul la momentul in care cei in nevoie solicita acordarea ajutorului social. Exista, pe de alta parte, si unele conditii pe care solicitantii trebuie sa le indeplineasca si sa le respecte pe perioada in care primesc ajutor social. 

Conditii necesare

Pentru a primi ajutorul social, familiile sau persoanele singure cu varsta de peste 18 ani trebuie sa indeplineasca o serie de conditii in ceea ce priveste averea personala si bunurile. Astfel, ajutorul social se acorda persoanelor care: 

 • nu detin alte proprietati, cu exceptia locuintei proprii;
 • nu au in proprietate terenuri, iar curtea locuintei nu depaseste 1.000 de metri patrati, in mediul urban, si 2.000 de metri patrati, in zona rurala;
 • nu au in proprietate un autoturism sau mai multe, cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora;
 • nu detin utilaje agricole sau de prelucrat lemnul;
 • nu sunt in situatia de a detine depozite bancare cu valoare mai mare de 3.000 de lei;
 • nu au suprafete de teren, animale si/sau pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 de euro pentru persoana singura, respectiv 2.500 de euro pentru o familie, indiferent de numarul membrilor acesteia; 
 • nu detin alte bunuri (bijuterii etc.) ce nu sunt considerate de stricta necesitate. 

Documente pentru acordarea ajutorului social

Acordarea ajutorului social se face in urma cererii adresate de persoana indreptatita catre primaria de pe raza localitatii in care se afla domiciliul. 

 

 • conform anexei 1 la HG. 599/2017, sunt necesare o cerere tip si o notificare privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal; 
 • acte care dovedesc componenta familiei (carti de identitate, certificate de nastere, alte acte de identitate);
 • acte din care rezulta ca un membru al familiei urmează o forma de invatamant cu frecventa;
 • acte din care sa rezulte, dacă este cazul, incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinerea solicitantului;
 • actul doveditor privind proprietatile, contractul de inchiriere, daca este cazul, sau locuinta folosita din fondul de stat; 
 • valoarea pensiei de intretinere, acordată in cazul divortului; 
 • certificat medical din care sa rezulte incapacitatea de munca si gradul de invaliditate; 
 • talon de somaj; 
 • adeverinta din care sa rezulte calitatea de elev, daca este cazul, pentru unii membri ai familiei celui care solicita ajutorul social, inclusiv acte din care sa reiasa daca acesta repeta sau nu anul si numarul de absente scolare; 
 • talon pensie si decizie de pensionare pentru membrii familiei solicitantului care se afla in situatia de a cere ajutor social; 
 • in cazul femeilor de peste 63 de ani si al barbatilor de peste 65 de ani, care nu au niciun fel de pensie, se va prezenta declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte acest fapt; 
 • talon de pensie de urmas; 
 • in cazul salariatilor care sunt membri in familia celui care solicita ajutor social, o adeverinta eliberata de angajator in care se va specifica salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii de ajutor social, cu precizarea daca beneficiaza sau nu de bonuri de masa, precum si valoarea acestora.

 

In cazul persoanelor care sunt apte de munca, dar care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, acestea trebuie sa prezinte dovada ca se afla inregistrate in evidenta Agentiei Teritoriale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ca nu au refuzat nejustificat un loc de munca oferit sau participarea la un program de pregatire profesionala.

 

O prevedere speciala este valabila in cazul celor care locuiesc fara forme legale pe raza unei localitati, carora li se cere sa prezinte o adeverinta de la autoritatea locala a localitatii de resedinta, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor social. 

 

Pentru cei care detin locuinta proprietate personala, este necesar si un certificat fiscal, din care sa rezulte ce bunuri (cladiri, terenuri) figureaza in posesia solicitantului in localitatea respectiva, precum si un certificat de venituri, din care sa reiasa daca obtine sau nu castiguri din activitati pe cont propriu.

Obligatiile beneficiarului de ajutor social

Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

Pentru a primi ajutorul social, cel putin unul dintre membrii familiei beneficiare care este major, apt de munca si care nu urmeaza o forma de invatamant la cursuri de zi, are obligatia de a presta lunar, la solicitarea reprezentantilor administratiei locale, actiuni sau lucrari de interes local. Legea permite ca efectuarea acestui numar minim de ore in folosul public sa poata fi realizata de mai multi membri ai familiei beneficiare, daca acestia sunt apti de munca. 

Cand inceteaza dreptul de ajutor social

Ajutorul social nu este un venit permanent si nici pensie, astfel ca acordarea acestuia poate sa inceteze in anumite conditii sau daca beneficiarul sau beneficiarii nu respecta o suma de prevederi legale, care sunt considerate cerinte obligatorii pentru acordarea acestor sume, ce reprezinta venitul minim garantat. 

 

Ajutorul social inceteaza daca beneficiarul sau beneficiarii refuza un loc de munca sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. In cazul refuzului unui loc de munca, se mai poate solicita un alt drept la ajutor social doar dupa o perioada de 12 luni de la data deciziei de incetare a dreptului.

Ajutoare sociale de 45 de milioane lei, platite in mai 2020

Numarul celor care primesc ajutor social variaza de la luna la luna, din cauza conditiilor si a dispozitiilor legale. Acest mod de sustinere a persoanelor defavorizate este principalul program de suport al familiilor si persoanelor care nu au venituri sau care au castiguri sub pragul venitului minim garantat. 

 

Suma totala platita, de exemplu, in mai 2020, de statul roman, prin adminstratiile locale, pentru ajutorul social, s-a ridicat la 45 de milioane de lei, valoarea medie platita fiind de 264 de lei, conform datelor publice de pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Sumele sunt extrem de mici, iar numarul total al beneficiarilor care se inscriu in conditiile legii si care pot primi acest suport financiar a fost de 169.976 de persoane in mai 2020. La finele lunii mai, peste 9000 de persoane au pierdut acest drept, fie pentru ca nu mai intruneau conditiile (au refuzat un loc de munca, de exemplu), fie pentru ca au fost incadrate in munca. 

 

Ajutorul social este o forma de suport si trebuie privit ca pe o demonstratie a solidaritatii sociale. Sumele aferente acestui program sunt foarte mici si ca urmare a faptului ca indicatorul social de referinta (ISR) nu a fost modificat. In acest sens, exista un proiect de lege care majoreaza valoarea ISR si, in consecinta, pe cea a ajutoarelor sociale si alocatiilor de somaj, dar acesta este blocat in Camera Deputatilor. Proiectul de lege majoreaza ISR cu suta la suta si impune indexarea lui cu rata pozitiva a inflatiei.

 

Sursa foto: unsplash.com 

Noutăți

Cauți ceva anume?