Totul despre veniturile din drepturi de autor

Se numesc drepturi de autor beneficiile si proprietatea pe care le detine o persoana pentru realizarea si desfasurarea unor activitati intelectuale, ce rezulta din crearea unor lucrari unice si realizarea unor inovatii. Drepturile de autor, numite si copyright sau drepturi de proprietate intelectuala, sunt ansamblul prerogativelor de care se bucura autorii, in raport cu operele lor, iar institutia drepturilor de autor este instrumentul care-i protejeaza pe autori si creatiile lor. 

 • Ce sunt veniturile din drepturi de autor
 • Dreptul de autor - domenii si categorii de aplicare
 • Inregistrarea drepturilor de autor
 • Incalcarea drepturilor de autor
 • Infractiuni drepturi de autor
 • Proces drepturi de autor
 • Legea drepturilor de autor
  • Cesiunea exclusiva vs cesiunea neexclusiva
  • Drepturi morale si drepturi patrimoniale de autor
  • Termenul de cesiune a dreptului de autor
  • Ce trebuie sa contina un contract de drepturi de autor 
 • Calcul, declarare si impozitare contract drepturi de autor
 • Avantaje si dezavantaje ale contractului de cesiune drepturi de autor
   • Avantajele incheierii unui contract de drept de autor
   • Dezavantajele incheierii unui contract de drept de autor 

Ce sunt veniturile din drepturi de autor

Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale defineste proprietatea intelectuala drept „orice creatie a mintii umane”. Opera de creatie originala reprezinta obiect al proprietatii intelectuale, din momentul elaborarii ei. Drepturile de autor garanteaza recunoasterea si protejarea proprietatii intelectuale, in conditiile legii drepturilor de autor si pe cele conexe acestora.

Organizatia Mondială a Proprietatii Intelectuale (World Intellectual Property Organization - WIPO) este o agentie specializata a Natiunilor Unite si a fost infiintata in 1967, cu scopul de a incuraja activitatea creatoare si promovarea proprietatii intelectuale in lume. La WIPO au aderat 183 de state si are sediul la Geneva, in Elvetia. 

Drepturile de autor pot fi asimilate cu un produs care poate fi vandut. Veniturile din drepturi de autor reprezinta cesionarea drepturilor de autor catre un tert, in schimbul unei recompense materiale oferite autorului acelor lucrari, indiferent de tipul sau natura lor. Cesionarea drepturilor de autor este un document legal, prin care drepturile de proprietate intelectuala sunt transmise integral sau partial, de la proprietarul de drept catre o alta parte, contra unei sume de bani stabilita intre parti.

O alta varianta prin care se pot obtine venituri din drepturile de autor o reprezinta remunerarea autorului sau autorilor, atunci cand lucrarea este utilizata, multiplicata sau vanduta, in functie de fiecare situatie in parte. 

Este important de spus ca drepturile de proprietate intelectuala dureaza tot timpul vietii autorului, se mostenesc, potrivit legislatiei in materie civila, pe o perioada de 70 de ani de la moartea autorilor de drept, utilizarea lor in aceste intervale de timp fiind taxata. O informatie utila in cazul in care te afli in aceasta situatie si te intereseaza accesarea unui credit rapid

Dreptul de autor - domenii si categorii de aplicare 

Sunt multe profesii unde drepturile de autor pot reprezenta o sursa de venit. Astfel, sunt obiecte ale dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala din domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare, independent de valoarea sau destinatia lor, respectiv:

 • scrierile literare si publicistice;
 • conferintele;
 • pledoariile;
 • prelegerile;
 • programele pentru calculator;
 • comunicarile;
 • studiile, cursurile universitare;
 • manualele scolare;
 • proiectele si documentatiile stiintifice;
 • compozitiile muzicale;
 • operele dramatice si cinematografice;
 • fotografiile sau orice procedeu similar fotografiei;
 • operele plastice, grafice, arta monumentala si scenografica;
 • operele de arhitectura, desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general. 

 La acestea se adauga:

 • inventiile inregistrate, brevetate sau nu;
 • marcile inregistrate;
 • francizele si licentele;
 • patrimoniul de cunostinte si experiente tehnice privitoare la reproducerea unui produs sau proces existent, a carui utilizare de catre terti nu este permisa fara o autorizare prealabila (know-how).

Inregistrarea drepturilor de autor

Depunerea cererii de inregistrare a obiectului drepturilor de autor sau a drepturilor conexe se face la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala. Documentul poate fi depus in urmatoarele moduri:

 • direct, de catre persoana solicitanta sau de catre reprezentantul ei;
 • prin posta, cu ajutorul corespondentei recomandate;
 • prin serviciul electronic de depunere a cererilor, gazduit pe site-ul AGEPI.

Incalcarea drepturilor de autor

Potrivit Legii nr. 8/1996, incalcarea drepturilor de autor recunoscute si protejate ca atare atrage dupa sine raspunderea civila, contraventionala sau penala. In situatia in care exista o actiune in justitie, referitoare la incalcarea drepturilor protejate de legea sus mentionata, instanta are dreptul sa ceara informatii despre originea si retelele de distributie a produselor sau serviciilor care aduc atingere unuia dintre drepturile prevazute. 

Infractiuni drepturi de autor 

Legea considera ca fiind infractiuni si pedepseste cu inchisoare de la sase luni la trei ani urmatoarele fapte:

 • realizarea de marfuri pirat, cu scopul distribuirii;
 • plasarea marfurilor piratate sub un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv sau in zone libere;
 • oferirea, distribuirea, detinerea, depozitarea sau transportul de marfuri-pirat, cu scopul distribuirii;
 • promovarea mărfurilor piratate prin intermediul anunturilor publice sau a mijloacelor electronice de comunicare;
 • punerea la dispoziţia publicului, prin internet, fara drept, a operelor sau a produselor care fac obiectul drepturilor conexe ale fabricantilor de baze de date sau a copiilor acestora;
 • reproducerea neautorizata a programelor pentru calculator, in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare, executare, afişare sau transmitere in reteaua interna;
 • reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de Legea 8/1996.

Proces drepturi de autor 

In calitate de titular al dreptului de autor sau al drepturilor conexe, o persoana poate fi reprezentata, de-a lungul tuturor procedurilor, negocierilor si intocmirii actelor juridice, pe toată durata procesului civil sau penal prin mandatar, cu procura speciala. Pentru ca actiunea penala sa fie pusa in miscare sau pentru retragerea plangerii prealabile, respectiv pentru impacarea partilor, mandatul se considera special, daca este dat pentru reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de drepturi conexe. Aceasta prevedere a legii este valabila in orice situatie de incalcare a drepturilor autorului. 

Legea drepturilor de autor

Drepturile de autor si drepturile conexe sunt reglementate de Legea nr. 69 din 28 martie 2022, pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe. La aceasta se adauga o serie de prevederi din Codul Fiscal. Legea 8/1996, actul normativ inițial, reglementeaza procedura cesionarii drepturilor de autor. Astfel, autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda, prin contract, altor persoane numai drepturile sale patrimoniale, prin cesiune exclusiva ori neexclusiva.

Cesiunea exclusiva vs cesiunea neexclusiva 

In cesiunea exclusiva, titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera, pe termenul si pentru teritoriul convenite cu cesionarul si nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. In cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera si poate transmite dreptul neexclusiv si altor persoane. Caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii trebuie sa fie expres prevazut in contractul de cesiune. Un bun intelectual nu poate fi cedat concomitent si prin cesiune exclusiva, si neexclusiva, una dintre abordari excluzand-o pe cealalta.

Legea drepturilor de autor prevede ca cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are niciun efect asupra celorlalte drepturi intelectuale ale sale, daca nu s-a convenit altfel, in sensul unor exclusivitati. Spre exemplu, un scriitor cesioneaza drepturile intelectuale ale unui roman, dar are proprietarea deplina asupra altor opere ale sale. 

Drepturi morale si drepturi patrimoniale de autor

Dreptul de autor are doua componente importante: 

 1. Drepturile morale, conform articolului 10 din Lege, care implica recunoasterea publica a faptului ca este autorul unei opere, indiferent daca acestea au fost sau nu cesionate si indiferent de forma de cesiune;
 2. Respectiv drepturile patrimoniale de autor, descrise la articolul 13 din Lege, care se traduc prin beneficiile materiale ce rezulta din exploatarea operei in cauza. 

Daca drepturile morale de autor nu pot fi nicicum instrainate, iar autorul nu poate renunta la ele, drepturile patrimoniale de autor pot fi cesionate.

Potrivit articolului 28, alineatul 1, drepturile patrimoniale precum reproducerea, distribuirea, inchirierea, radiodifuzarea sau retransmiterea prin cablu a operei au ca durata tot timpul vieții autorului si se transmit dupa moartea acestuia, prin moștenire, pe o perioadă de 70 de ani. Prevederea se aplica indiferent de data la care opera a fost adusa la cunostinta publicului in mod legal. In cazul in care nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine unui organism de gestiune colectiva ales de autor, in timpul vietii, sau celui mai mare organism de gestiune din domeniul respectiv de creatie. 

Ca masura de siguranta, Legea prevede ca nu este permisa o cesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra operelor viitoare create de o anumita persoana ori de o companie. Contractul de cesiune a drepturilor de autor trebuie incheiat in forma scrisa, intelegerea verbala este exclusa si nu este valabila. 

Termenul de cesiune a dreptului de autor 

Veniturile dobandite din drepturi de autor si posibilitatea de a utiliza creatia intelectuala pentru a produce venit sunt reglementate in acelasi text de lege. Astfel, trebuie mentionat termenul pentru care se cesioneaza dreptul de autor. In cazul in care nu exista o mentiune legata de durata de cesionare a proprietatii intelectuale, legea va considera ca termenul implicit este de trei ani de la data predarii operei. Dupa trecerea acelui termen, drepturile patrimoniale revin autorului, iar acesta poate cere plata unei cote rezonabile din veniturile obtinute din utilizarea operei sale.

Ce trebuie sa contina un contract de drepturi de autor

Contractul de cesiune pentru drepturi de autor trebuie sa contina explicit: 

 • Obiectul contractului
 • Drepturile si obligatiile cesionarului
 • Drepturile si obligatiile cedentului
 • Prevederi privind remuneratia
 • Termenul de cesiune a drepturilor de autor 
 • Eventuale clauze de confidentialitate si de concurenta neloiala
 • Conditiile, cauzele sau circumstantele care duc la incetarea contractului.  

Calcul, declarare si impozitare contract drepturi de autor

Veniturile din drepturi de autor se stabilesc conform contractelor de cesiune, de comun acord intre partile semnatare, care trebuie se prevada si orice alte detalii suplimentare care pot fi necesare. La veniturile rezultate dintr-un contract de drepturi de autor se aplica o deducere din venitul brut a cotei forfetare de 40%. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuala se aplica pe venitul brut ramas dupa scaderea cotei forfetare. 

Legislatia in vigoare impune retinerea impozitului datorat dupa scaderea cotei forfetare, la sursa, adica la cel care face plata pentru drepturile de autor. Impozitul pe drepturi de autor se calculează raportat la totalul veniturilor rezultate din contractul de cesiune. 

Codul fiscal scuteste de la plata unor contributii veniturile din drepturi de autor, daca suma totala a acestora, dupa scaderea cotei forfetare, nu depaseste valoarea a 12 salarii minime brute pe economie. Daca totalul veniturilor, din care se scade cota forfetara, depaseste valoarea cumulata a 12 salarii minime pe economie, atunci beneficiarul este obligat la plata unor taxe suplimentare, dar si la depunerea anuala a Declaratiei Unice. In 2022, aceasta poate fi depusa la ANAF pana la data de 25 mai.

Avantaje si dezavantaje ale contractului de cesiune drepturi de autor

Contractele de cesiune drepturi de autor au o serie de avantaje si dezavantaje, pe care cei aflati in aceasta situatie trebuie sa le ia in calcul. 

Avantajele incheierii unui contract de drept de autor 

La capitolul avantaje se cuvine mentionat:

 • Aceste contracte sunt foarte simplu si rapid de incheiat. 
 • O persoana poate avea mai multe contracte de cesiune pentru drepturi de autor. 
 • Toate detaliile referitoare la raspunderi si obligatii pot fi mentionate intr-un singur contract si acopera toate situatiile posibile. 
 • Un alt avantaj este ca taxele si alte contributii se pot calcula foarte usor.  

Dezavantajele incheierii unui contract de drept de autor 

Dezavantajele trebuie si ele asumate de cei care aleg o astfel de sursa de venit. 

 • Exista o limitare a activitatilor care se pot derula in baza unui contract de acest tip. 
 • Cadrul legal ce reglementeaza aspecte referitoare la taxe și impozit drepturi de autor este, deseori, lipsit de predictibilitate.
 • Taxele pe care trebuie sa le plateasca o persoana care are venituri din drepturi de autor pot fi destul de ridicate (procentual, poate ajunge la 35% din venitul net), daca se depaseste un anumit plafon maxim (unde salariul minim pe economie este luat ca baza de calcul). 

👉 Te-ar mai putea interesa si articolul despre salariul minim si importanta lui cand ai nevoie de un imprumut. Citeste-l sa afli detalii despre accesul la creditare responsabila.  

In aceasta situatie, bugetul trebuie gestionat foarte atent, neplata taxelor fiind evaziune fiscala, care se pedepseste cu amenda sau se poate incadra in categoria faptelor penale. 

👉 Gestionarea bugetului personal este un aspect critic de natura sa ajute pe oricine sa aiba control si predictibilitate asupra cheltuielilor si economiilor. Afla din acest articol informatii importante despre cum se stabileste, aloca si administreaza bugetul personal. 

Un aspect foarte important pentru oricine desfasoara activitati care intra sub incidenta dreptului de proprietate intelectuala este si faptul ca cele mai multe dintre institutiile financiare nu acorda credite persoanelor care obtin venituri doar din drepturi de autor. In acest caz, creditele luate de la institutiile financiare nebancare sunt o alternativa viabila.     

Desi profesiile si activitatile care pot aduce venituri din drepturi de autor sunt limitate, exista tendinta angajatorilor de a alege, de fiecare data cand este posibil, astfel de contracte pentru simplitatea si versatilitatea lor. 

Sursa foto: Shutterstock.com

Noutăți

Cauți ceva anume?